Dotazník spokojnosti s farbou na vlasy Color Naturals Ultra Covers

   
 
 
   

Výroky:

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Čítať viac ...

Vyplnením tohto dotazníka výslovne súhlasím s tým, že mnou tu uvedené a poskytnuté osobné údaje a odpovede, týkajúce sa spokojnosti s farbou na vlasy Color Naturals Ultra Covers od značky GARNIER, uvedené v dotazníku vyššie, budú automaticky aj manuálne spracovávané spoločnosťou Null s.r.o., IČO: 35859971, zo sídlom Nové Zahrady I/11, 821 05, Bratislava. Ako správca vystupuje spoločnosť L'Oréal Slovensko s.r.o., IČO 60491850, so sídlom Nám. 1 mája 18, Bratislava, PSČ 811 06, ako v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, pre marketingové a obchodné účely, najmä na účely uverejnenie výsledkov vyššie uvedeného dotazníka pre marketingovú podporu značky GARNIER. Uvedené údaje môžu byť v agregovanej podobe sprístupnené materskej spoločnosti správca pre štatistické účely. Súhlas poskytujem na dobu 5 rokov od jeho poskytnutia. Beriem na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a že mám právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, ako aj právo požiadať správcu o vysvetlenie, alebo požadovať, aby správca odstránil závadný stav a ďalšie práva podľa zákona č. 122/2013 Zb. Ďalej mám právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.